Sport-Nodig!?
Sport-Nodig

Een interpertatie van de activiteiten en bezigheden Sport-Nodig.


NERASH

Sinds januari 2010 zijn badminton vereniging NERASH en Sport-Nodig een overeenkomst aangegaan voor het geven van badmintontrainingen.

Inmiddels zijn we 4 jaar verder en is er in deze periode veel gebeurd.

Sport-nodig heeft een jeugdplan geschreven om er zo voor te zorgen dat onder andere het plezier op de vereniging omhoog zou gaan. Hierdoor zou de sport gestimuleerd worden binnen de gemeente wat een positieve uitwerking zou moeten hebben op het ledenaantal van de vereniging.

Onder anderen met een goed functionerend jeugdbestuur zijn er verschillende activiteiten georganiseerd.

- Jeugdkampioenschappen wat we dit jaar voor de 3de keer gaan organiseren.

- Jeugd dag (al 3 jaar)

- NBB competitie voor de jeugd

- Senioren trainingen (beginners/gevorderde)

- Sinterklaas activiteit

- Ouder kind toernooi

- Vriendjes en vriendinnetjes toernooi

- Sportstimulering voor het kenbaar maken van de sport binnen huidige gemeente en omliggende gemeente.

Al deze activiteiten hebben er aan meegeholpen dat er momenteel, na 4 jaar aanzienlijk meer leden zijn dan 31 dec 2009 (ruim 35%) en we proberen deze activiteiten in leven te houden om er zo voor te zorgen dat het plezier en het ledenaantal op de club behouden blijft of wellicht zal stijgen.